top of page
AdobeStock_204348858.jpeg

produkcja styropianu/ systemy dociepleń

Zalety styropianu naszej własnej produkcji to wynik ponad 10 lat ciągłych prac i doświadczeń:

  • stabilność wymiarowa

  • wysoka wytrzymałość

  • bezpieczeństwo dla środowiska

  • wysoka izolacja termiczna i akustyczna

  • niska nasiąkliwość

  • odporność w czasie

  • bezpieczeństwo użytkowania

  • szybki zwrot z inwestycji

Dla nas ważne jest to co ważne jest dla klienta. Słuchamy, wsłuchujemy się i szukamy optymalnych rozwiązań!

AdobeStock_90898261.jpg
AdobeStock_300487044.jpg
AdobeStock_90897417.jpg

spienianie

Zmiękczenie granulek surowca poprzez podgrzewanie. Odbywa się to zwykle przy użyciu pary o temperaturze powyżej 90°C - proces  trwa od 2 do 5 minut. Granulki polistyrenu ekspandują, powiększając swoją objętość od 15 do 65 razy, tworzone są cząstki pianki o zamkniętej strukturze. Po procesie spieniania bezpośrednio zachodzi proces schładzania spienionych cząstek.

sezonowanie

Cząstki spienionego polistyrenu ulegają obróbce w przewiewnych silosach.  Poprzez dyfuzję powietrza, przedostaje się ono do ich wnętrza wpływając na odpowiednią stabilność.

formowanie

Granulki spienionego polistyrenu wsypywane są do dużych prostopadłościennych form i spieniane przy użyciu pary wodnej o temperaturze 110°C do 120°C. Bloki ulegają ostudzeniu, wyjmowane są z form i sezonowane. Cięcie odbywa się  przy użyciu urządzeń termicznomechanicznych. Profilowanie krawędzi realizowane jest poprzez frezowanie.

normy produkcji 

PN – EN 13163 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 

PN – B 20132 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 

PN – EN 13172 – Wyroby do izolacji Cieplnej – Ocena zgodności

bottom of page